İleri İmplant Cerrahisi ile Kemik Erime Tedavileri

İleri İmplant Cerrahisi Nedir?

İleri implant cerrahisi, geçmişteki diş çekimiyle ortaya çıkan kemikteki kayıpların ve buna bağlı olarak oluşacak implant yapılması esnasında yaşanan güçlüklerin ortadan kaldırılması ve çene kemiğinin güçlendirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir yöntemdir. Çünkü başarılı implant uygulaması için gerekli olan yapılardan birisi yerleşim yapılabilecek bölgede yeterli kemik hacmi olmasıdır. İleri implant cerrahisi ile bu önkoşul sağlanabilir. Hastada bulunan kemik yapısındaki kaybın tekrar onarılması için kemik doku eklenmesi operasyonu yapılması gerekebilir.

İleri implant cerrahisinde hangi yöntemler vardır?

İleri implant cerrahisi metodunda, birçok uygulanan yöntem vardır. Bu yöntemler, kemiğin erime miktarı ve erimenin oluştuğu bölgeye göre değişiklik gösterir.

Bu yöntemlerden ilki kemik genişletme işlemidir ve özel cihazlarla ve yöntemlerle uygulanır. İşlem çok kısa sürmekle birlikte ve implant uygulaması ile aynı anda kemik genişletme yapılır.

Ayrıca kemik erimesinin az olduğu durumlarda, kemik eklemesi, implant uygulaması ve zar uygulaması hepsi bir anda uygulanabilir. İmplantın kemiğe kaynama süresi tamamlanınca ve uyumu sonrasında kaplama aşamasına geçilebilir.

Bunun dışında, kemik erimesinin kritik eşiği aştığı durumlarda, kemik erimesi olan bölgeye yapay veya doğal kemik materyallerinin eklenmesi ve üzerine koruyucu zar (membran) yerleştirilebilinir. Bu yerleştirilen yapay kemik yerine zamanla doğal kemik yapısına dönüşür ki bu süre 5-6 ayı bulabilir. Kemik eklendikten sonraki 5-6 ay kemik iyileşmesi tamamlandıktan sonra implant uygulanır. Genel süreç olarak bu işlemler, kemik eklenmesi ve uyum sağlama süreci, implant yerleştirme ve İmplantın kemiğe uyum sağlama süreci ve en sonunda da kaplamanın takılması toplam 9-10 aylık uzun bir zaman dilimini kapsayabilir.

Eğer kemik erimesi, üst çene arka bölgedeki implant yerleştirilecek bölgedeki sinüs bölgesini de kapsıyorsa, çeşitli sinüs operasyonları ve beraberinde kemik eklemesi ve koruyucu zar uygulamalarını da kapsar. Aynı anda veya sonrasında implant uygulamasıyla da devam edilebilinir.
Eğer ki çok daha ileri bir aşama kemik erimesi mevcutsa, Çene cerrahının tespitine göre, kemik nakli de yapılabilir ki kemik nakliyle aynı anda veya kemik doku naklinden bir süre sonra implant ve implant üstü kaplama süreçleri planlanabilir.

İleri İmplant Cerrahisinin amacı nedir?

Bu yöntemlerle asıl amaçlanan, implantın uzun dönem başarısını sağlamak, çene kemiğini güçlendirmek, çene kemik kaybını telafi etmektir. Aynı zamanda implant yapmak için gerekli alt yapının oluşturulmasıyla sağlıklı bir implant üstü kaplamayla üst yapının elde edilmesidir. Bu sayede estetik dişler, gülüş tasarımı, etkin çiğneme, düzgün konuşma yetisi sağlanmaya çalışılır ve aynı zamanda kemik erimesi durdurularak çene kemiği de güçlendirilmesi de hedeflenir.

İleri implant cerrahisi en işlevsel ve uzun ömürlü çözümlerden biridir. Diş yoksunluğu zamanla çiğneme fonksiyonunda azalmalara ve konuşmada oluşan konuşma bozukluklarına neden olabilmektedir. Uzman diş hekimleri tarafından en güç tedavilerden biri olarak görülen implant işlemleri gelişen teknoloji ile birlikte gelişmiş ve hekimlerin işi kolaylaşmıştır.

İleri İmplant Cerrahisi Nasıl uygulanır?

İleri implant yönteminde, tedavide kullanılan ve eklenen kemik materyal kendi kendine erir ve doğal kemiğe dönüşerek yerini doğal sağlam kemiğe bırakır,bunun için ağız içi dokusuyla tamamen uyum sağlar. İmplant uygulanacak bölgede sağlam kemik dokusunun oluşmasını sağlayan bu yöntemde, kemik nakline veya suni dokulara da ihtiyaç olabilir. Ve tek işlemde de tamamlanabilir. Kullanılan kemik materyalin fiziki ve kimyasal özelliği ve ayrıca kaliteli olması çene kemiğine uyum sağlaması açısından önemlidir. Ayrıca, cerrahi girişimlerin tekrarlanması ve sıkça uygulanması durumunda, hastanın ağız içindeki bağışıklığının da düşmesine sebep olacak ve enfeksiyon riski artacaktır. Hastanın oldukça konforlu bir tedavi süreci geçirmesini destekleyen ileri implant cerrahisi, amaçlardan birisi de hastada oluşacak psikotravmaları daha düşük bir seviyede tutmayı hedefler. Kullanılan kemik içindeki özel materyal, polilaktik asit adı verilen bir yapıya sahiptir. İnsan vücudunun kolayca tolerans göstereceği bu malzeme oldukça güvenlidir ve zarar vermemektedir. Materyalin uygulanmasının ardından hastalara ihtiyaçlarına yönelik tedaviler sorun yaşanmadan ve uzun ömürlü, memnun edici ve konforlu bir şekilde uygulanabilir. İleri implant cerrahisi, implant tedavisi için ihtiyaç duyulan kemik hacmi yetersiz kişiler için, implant yaptırmayı olanaklı hale getirir ve böylece implant üstü kaplama yapılmasını mümkün kılar.

Uygulama süresi ne kadardır?

İleri implant cerrahisinde, çene kemik erimesi az ise kemik ekleme, zar yerleştirme ve implant yerleştirme toplam süreleri implant yerleştirme süresini aşabilir. Kemik erimesinin çok fazla ve kemik nakline giden süreçleri kapsıyorsa, bu toplam uygulama süresi operasyonu içeriğine göre artmaktadır. İmplant operasyonlarında cerrahi müdahale süreleri, hastaların kemik yapılarına ve işlem yapılacak diş sayısına göre de değişmektedir. Hastanın tercihine veya çene cerrahının kararına göre lokal anestezi ya da genel anestezi uygulanabilir.

Lokal anestezi altındaki işlemlerin toplam süresi, genel anesteziyle yapılan süreye kıyasla daha kısa sürmektedir. Elbette lokal anestezi altındaki operasyonun ardından hasta kısa sürede taburcu edilebilir. Genel anestezi uygulanması durumunda operasyonun ardından hastanın 4 ile 5 saat arasında müşahade altında beklemesi gerekebilir.
Cerrahi müdahalerin her iki türünde de tedavi süresi uzun sürmemektedir. Tedavide herşey planlandığı gibi giderse, tedavinin tamamen bitmesi ise 1 aydan 9 aya kadar değişebilmektedir. Uygulanan implantın çene kemiğiyle tamamen bütünleşmesi için gerekli olan bu sürede hastanın belli ilaçları kullanması ve ağız hijyenine daha fazla özen göstermesi gerekmektedir. Çene cerrahına kontrollerinin de aksatılmadan gerçekleştirilmesi önemlidir. Tedavi süreci hastaların çoğu için birkaç ay içinde tamamlanır. Ancak sigara kullanımı, şeker hastalığı ve kalp hastalığı gibi özel durumları olan hastaların tedavi süreleri daha farklı seyredebilir.

İleri implant uygulamasında Dikişsiz implant operasyon tekniği uyglanması zordur ve başarılı sonuçlar alınmayabilir. İleri implant cerrahisi operasyonu sonrasında hastalara  genelde  Çıtçıtlı Barlı Protez Sistemi  veya implant üstü sabit kaplamalar takılır.