Yarık Örtücü

Yarık Örtücü

Yarık örtme uygulaması; süt ve kalıcı azı dişlerinin çiğneyici üst yüzeylerinde ve ön tarafta bulunan dişlerin ise arka kısmında bulunan yarıkları örten, şeffaf ve çürümeyi engelleyen koruyucu bir uygulamadır.

Dişlerin doğal yapısı itibariyle çiğneyici üst kısımlar girintili ve çıkıntılıdır. Bu bölgelerde yiyecek artıkları birikmesi fazladır. Bu sebeple bu bölgelerde fazlasıyla bakteri birikir ve dişin hızlı bir şekilde çürümesine neden olur. Diş ne kadar çok fırçalanırsa fırçalansın girinti ve çıkıntıları tamamıyla temizlemek mümkün değildir. Yarık örtücüler bu girintili çıkıntılı yerleri doldurarak bakteri oluşumunu ve birikimini engelleyerek çürümeyi durdurur.

Yarık örtücü işlemi nedir?

Birkaç dakika içerisinde diş arası artık engelleme işlemini başarıyla gerçekleştiren yarık örtücüler; ağrısız, iğnesiz ve diş yüzeyinde derin çukurlar oluşturulmadan yapılır. Bu özel işlem birkaç dakika sürer. Bu alanların yarık örtücüyle onarılması dişlerde ömür boyu çürük oluşumunun önüne geçmiş olur.


Yarık örtücü işlemi nasıl yapılmaktadır?

  • Dişin yüzeyi, diş üzerinde herhangi bir derin aşındırma yapmadan özel cihazlarla temizlenir.
  • Dişin çiğneyici yüzeyinde bulunan girintiler başka kısımlara taşırılmadan özenli ve dikkatli bir biçimde asitlenir, pürüzsüzleştirilir. Bu işlemler esnasında bakteriler de ölür.
  • Yarık örtücü uygulaması yapıldıktan ve diş arası artık engelleme işlemi sonlandıktan sonra yarıklara yarık örtücü ajan denilen bir madde uygulanır. Ve bu sayede dişler ömür boyu çürüklere karşı savaşır.