Sıkça Sorulan Sorular

Lokal Anestezi altında uygulanabilecek Diş ve bazı Çene Operasyonlarını Kliniğimiz bünyesindeki steril Ameliyathanemizde gerçekleştirmekteyiz.

Genel anestezi gerektiren Çene Operasyonlarını anlaşmalı olduğumuz Özel Hastanede gerçekleştirmekteyiz.  

Kliniğimiz bünyesinde Çocuk Hastalara lokal anestezi altında diş tedavileri uygulanmaktadır. Prof. Dr. Özkan çocuklarla geliştirdiği güzel diyaloğu ile keyifle ilgilenmektedir.

Prof. Dr. Özkan, ilk klinik muayenesi itibari ile yakaladığı uyum, ilgi, alaka ve güven neticesinde çoğu Çocuk Hastaya genel anesteziye ihtiyaç duymadan lokal anestezi altında tedavi işlemleri yapmaktadır.

Prof. Dr. Özkan bizzat kendisi Diş Dolgusu ve Kanal Tedavisini uygulamaktadır.

Kliniğimizde tek hekim olarak Prof. Dr. Birkan ÖZKAN çalışmaktadır. Kliniğimizde uygulanan bütün diş tedavi ve çene operatif işlemleri kendisi tarafından yapılmaktadır.

Kliniğimizde tek hekim olarak Prof. Dr. Birkan ÖZKAN çalışmaktadır. Kliniğimizde uygulanan bütün diş tedavi ve çene operatif işlemleri kendisi tarafından yapılmaktadır.

Kliniğimizde Ortodontik Tedavi uygulanmamaktadır. Ancak Ortodontik tedaviye alternatif olabilecek Diş Tedavileri veya Operasyonlar uygulanmaktadır bu nedenle Klinik Muayene olmanızı öneririz.

Kliniğimizde çok çeşitli ve güncel diş tedavileri uygulanmakta olduğu gibi Kaplamalarla Gülüş Tasarımı da yapılmaktadır. Tedavinin hastaya uygunluğu açısından detaylı bilgi klinik muayenesi esnasında verilmektedir.

Çalışma ekibimiz 6 Kişiden oluşmaktadır. Ekibimiz Dr, Koordinatör,  Cerrahi Asistan, Diş Hekimi Asistanı, Mütercim Tercüman ve İkram Sorumlusundan oluşmaktadır.

Prof. Dr. ÖZKAN 2014 yılından itibaren Mersin’de kendi Kliniğinde 7 yıldır hizmet vermektedir.

Kliniğimiz yerleşke olarak yalnızca Mersin’de bulunmaktadır ve burada hizmet vermektedir. Yurt dışında veya yurt içinde farklı bir şehirde başka şubemiz yoktur.

Her hastanın radyografik analizi, klinik muayenesi, hasta öyküsü, varsa sistemik rahatsızlığı ve kullanılan ilaçlar göz önünde bulundurularak hastaya özel bir teşhis ve tedavi planlaması yapılır bu sebeple hasta muayene esnasında detaylı olarak tedavi işlem birim fiyatları hakkında bilgilendirilir. Klinik Prensiplerimiz gereği tedavi işlem birim fiyatları yalnızca hasta muayenesi ve tedavi planlaması yapılması esnasında verilmektedir.

Kliniğimize Mersin’den olduğu gibi ülkemizin ve dünyanın birçok yerinden hasta gelmektedir. Klinik Prensiplerimiz gereği şehir dışı ve yurtdışından gelen hastalarımıza da detaylı klinik muayene ve radyografik analiz neticesinde teşhis – tedavi planlaması yapılır ve daha sonrasında tedaviler ve fiyatları hakkında bilgiler verilmektedir. Paket Fiyat şeklinde bir uygulamamız bulunmamaktadır.  

Kliniğimizde size uygulanacak işlemlere göre fiyatlarımız değişmektedir. Fiyatlarımız yüksek olabilir ancak en doğru neticeyi detaylı bilgiyi klinik muayenesi esnasında alabilir ve fiyat yüksekliği konusundaki kararınızı verebilirsiniz.

Prof. Dr. Özkan Kliniği VIP Sağlık Turizmi ile yakın ilgilenmektedir. Klinik içi sistemsel işleyişi yabancı hastalar için uygun durumdadır ve Prof. Dr. Özkan hasta iletişimi itibariyle akıcı İngilizcesiyle tedavi hizmeti sunmaktadır. Ayrıca Klinik bünyesinde çalışan Fransız Mütercim Tercüman bulunmaktadır. VIP Sağlık Turizmi çerçevesinde hastanın konaklama, ulaşım ve sosyokültürel organizasyonu da yapılmaktadır.

Kliniğimizde Muayene ücreti alınmaktadır. Diş Muayenesi Ücretimiz 700 TL ve Çene Muayenesi Ücretimiz 700 TL’dir.

Hastamıza uygulanacak tedaviye göre süre değişmekle birlikte yoğunlaştırılmış tedavi sistemimiz mevcuttur.  İşlemlerinizin kısa sürede bitirilmesi hedeflenir ve bu kapsamda en net bilgi detaylı muayene esnasında verilmektedir.

İmplant operasyonu lazerle dikişsiz yapıldığında işlem günü bitmektedir fakat ekstra işlemler uygun görülürse bu süre değişebilir en doğru bilgiyi detaylı muayene esnasında alabilirsiniz.

Tek başına radyografik kayıt kullanılması teşhis için yeterli değildir. En doğru ve net teşhis için radyografik analiz ile birlikte detaylı ağız içi klinik muayenesi, hastanın sistemik hastalık varlığı, tedavi öyküsü ve kullandığı ilaçlar da göz önünde bulundurularak ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmelidir. Klinik Prensplerimiz ve etik kurallar gereği tedavi işlemler ve ücret bilgilendirmeleri muayene esnasında verilmektedir.

Her iltihap durumunda antibiyotik kullanılmamalıdır. İltihabın çözülmesi hedefiyle tedavisel boyutta kalıcı çözümler sunularak antibiyotiksiz de çözümler önerilebilir bu nedenle antibiyotik kullanımı öncesinde mutlaka klinik muayenesi yapılmalı ve uygun görülürse hekim tarafından reçete edilmelidir. Bilinçli antibiyotik kullanımında, diş tedavi başarısı ve genel sağlık düşünülerek hareket edilmelidir. Teşhisin doğru yapılabilmesi açısından muayene öncesinde ağrı kesici almadan hekim muayenesi yaptırmanız ve gerekirse hekiminizin uygun görmesi durumunda ağrı kesiciyi almanız daha bilinçli bir kullanım olacaktır.

Hastalarımız uygulanacak işlemler ve uygun görülecek implant adedi hakkında muayene esnasında bilgilendirilir, yoğunlaştırılmış randevu sistemimiz sayesinde tedavi işlemlerini kısa sürede bitirme planı yapılır. Maliyet ve süreç bilgisi Klinik Muayenedeki teşhis ve tedavi planlamasına göre bilgilendirilir.

Kliniğimizde Kanal tedavisi ve Anatomik Dolgusunun tek seansta bitirilmesi hedeflenmektedir. En doğru ve net bilgi klinik muayenesi esnasında verilir.

Prof. Dr. Özkan, ilgi alan dışı olduğu için Dudak- Damak Yarığı Tedavisi uygulamamaktadır.

Prof. Dr. Özkan, yabancı dil olarak İngilizce Almanca ve Fince bilmektedir. Akıcı İngilizcesi ile hastalarla birebir iletişim kurmaktadır.