Kök Ucu Kisti Alınması

Kök Ucu Kisti Alınması (Apikal Rezeksiyon) Operasyonu

Kök ucu kisti, çürümüş ve artık kanal tedavisi ya da dolgu ile tedavi edildiği halde kurtarılmaya çalışılan dişler için konan bir tanıdır. Kök ucu iltihabı dişin kökünde artar ve herhangi bir ek dolgu tedavisini kabul etmez. Bu yüzden kök ucu kistine dönüşür. Kök ucu kisti alınması aynı zamanda kök ucu rezeksiyonu olarak da adlandırılır. Temel amaç lezyonlu ön grup veya arka grup dişlerin daha uzun süre estetiği sağlaması ve çiğnemeye etkin şekilde katkıda bulunması kendi dişini kurtarmaktır.

Tedavi yöntemi nasıl ve ne kadar sürüyor?

Tedavisi ise yaklaşık otuz dakika kadar süren bir işlemdir. Lokal anestezi ile hasta uyuşturulur. İşlem yapılacak diş, kök ucuna ulaşabilmek için en iyi yöntemlerden biri olan lazer yöntemi ile kesilir. Diş eti kaldırılıp çene kemiğine ulaşılır ve çene kemiği de köke ulaşabilmek için kaldırılır. Kök ucu iltihaplı dokuyla birlikte alınır. Enfeksiyonun sıçramış olduğu ya da olabileceği her yer dikkatle ve detaylıca temizlenir. Dişlerin kök ucundaki kistli veya iltihaplı dokular özel bir operasyonla çıkarılır. Bazen gerekli durumlarda ise dişlerin kök ucuna, diş kök kanalında sızıntıyı önlemek ve daha iyi bir şekilde tıkamak için gerekli dolgu maddesi uygulanabilir. Daha sonra diş eti yerine yerleştirilir ve dikiş işlemi ile birlikte kök ucu rezeksiyonu tedavisi sona ermiş olur. Hasta gereken ilaçları reçeteyle alır. Operasyondan dolayı oluşabilecek şişliği engelleyebilmek için ilk 24 saat işlem yapılan bölgeye soğuk kompress sonraki 2-3 gün boyunca sıcak kompress uygulanması tavsiye edilir.

Eğer bu operasyon yöntemi kabul edilmezse söz konusu dişin çekilmemesi için ilave yöntemler denenebilir. Eğer ilave diş kurtarıcı yöntemler denenmesine rağmen, diş kurtarılamadıysa diş çekimi sonrası oluşan boşluğu implant-protez diş (zirkon ya da porselen) uygulamaları ile tedavi edilebilir.
Başarılı bir kanal tedavisinden sonra yapılacak Kök Ucu Alınması operasyonunun başarı oranı da çok yüksektir.