Daimi Sinir Hasarı Operasyonu

Sinir hasarı nedir

Çene ve yüz bölgesinde bulunan sinirlerin çevrede bulunan dokular tarafından baskıya uğraması ve implant gibi diş materyallerinin yerleştirilirken sinirlere hasar vermesi sonucunda sinirler işlevlerini daimi veya geçici olarak kaybederler. Bu da duygu kaybı, ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlük gibi fonksiyonların kaybına neden olur. Kısmi yüz felci de denilebilir. Bu noktada temel problem, sinirlerin herhangi bir nedenden baskıya ve hasara uğramasıdır.

Sinir hasarı az durumda ise ilaç tedavisiyle önüne geçilebilir. Fakat sinirin kopması, kısmen ya da tamamen gerçekleşmişse cerrahi yöntemlere başvurulmalıdır. Yapılan cerrahi işlem, sinirleri birbirlerine uç uca bağlayarak her iki ucun da birbirine temas etmesini sağlayarak sinirlerin eski işlevlerini geri getirmesini sağlamaktan ibarettir. Bu operasyon sonrasında duyu artışı, yüz kaslarının yeniden güçlenmesi, sıcak – soğuk his algısının geri gelmesi ve yüz mimiklerinin geri gelmesi amaçlanır.

Sinir hasarı tedavisi

Çoğu durumda sinir hasarı tamamen tedavi edilebilir. Sinir hasarı belirtileri, ancak daimi sinir hasarı operasyonu ile azaltılabilir. Sinir hasarı çoğunlukla ilerleyici olduğu için tedaviye bir an önce başlamak gerekir. Bu şekilde sinir hasarının verebileceği kalıcı hasar ortadan kaldırılmış olur. Genellikle sinir hasarı tedavisinin amacı, en alttan gelen rahatsızlığı çözerek, bütün sorunu gidermeye çalışmaktır. Daimi sinir hasarı operasyonu tedavisi şu şekilde yapılabilir;

  • Şekeri olan hastaların kan şekeri düzeylerinin ayarlanması
  • Beslenme yetersizliklerine dikkat edilmesi
  • Sinir hasarına neden olan ilaçların hastalara verilmemesi
  • Sinirlere cerrahi yöntem ve fizyoterapi uygulamak
  • Koşulları daha da iyileştirmek için ilaç tedavisine başlanması, sinir hasarı tedavisinde yapılması gereken ilk şeylerdir.