Gömülü 20 Yaş Operasyonu

Gömülü diş, ağızda ve çenede yeri olmasına rağmen vaktinde çıkamamış olan dişlere denir. Gömülü dişler çene kemiğinde kalabildiği gibi yumuşak dokunun içinde yani dişetinin içinde de kalabilir.

Dişin bir kısmının göründüğü kalan kısmının da yumuşak doku (dişeti) içinde olduğu dişlere de yarı gömülü diş denir.


Diş neden gömülü kalır

Dişin gömülü kalmasında birden fazla sebep olabilir. Bunlardan ilki genetik faktörlerdir. Daha sonra yan dişin bu dişin önüne geçerek çıkmasını engellemesi, çene darlığı, küçük çene-büyük diş, erken çekilen süt dişleri sonucu daimi dişlerin boşluğa kayması ve çürük dişlerin tedavi edilmemesi gibi birçok sebeplerden dolayı dişler gömülü kalabilir.

Gömülü diş tedavisi nasıl olur

Gömülü dişler estetik açıdan önemli yerdelerse mutlaka tedavi edilmelidirler ve çene ark diziliminde yerini almalıdırlar. Gömülü diş ortodonti tedavi ve diş cerrahisi veya da dişeti cerrahisi operasyonlarıyla birlikte çene arkı içinde yerine getirilebilir. Eğer yerine getirilmeyecek durumdaysa gömülü diş operasyonuyla çekilir ya da sık sık takibi yapılarak yerinde de bırakılabilir.

Gömülü diş nasıl çekilir

Gömülü diş çekilmesi için öncelikle etrafının incelenmesi gerekir. Etraftaki dişlerin, kemiklerin bu çekimden etkilenip etkilenmeyeceğine bakılır. Gömülü dişler, alt çenede çene siniri ve dudak sinirine yakınlığı, üst çenede sinüse olan uzaklığı, kistik veya tümoral yapının içinde bulunup bulunmadığı, kanamalı bir yapının içinde bulunup bulunmadığı, gömülü diş kökünün eğriliği veya kıvrıklığı, öndeki dişe olan olası çürük veya sinir hasarı, dil sinirine yakınlığı, gömülü dişin yönü ve konumu çok ayrıntılı olarak ele alınması gereken durumlardır. Operasyonda, lokal anestezi ya da genel anestezi uygulanarak gömülü diş operasyonu yapılır, gömülü diş çekilir ve çevre dokular özenli şekilde koruma sağlanması amaçlanır.

Gömülü Dişler Ortodontik Tedaviden önce çekilmeli midir?

Gömülü dişler, değişik pozisyonlarda çene kemiği içinde veya dişeti altında gömülü kalmıştır. Bunlar pozisyonlarına göre, önündeki dişleri sıklıkla sıkıştırmaktadırlar, öndeki dişleri sıkıştıran dişler, çenedeki dişlerden en zayıf hareket edebilen ön dişlerde çapraşıklık oluşturma ihtimali büyüktür. Bu çapraşıklık yüzünden ortodontik tedavi sonucu gecikir ve bozulabilir, diş çürüme ihtimali artar, dişlerde anormal sararma ve renklenmeler oluşabilir, dişeti hastalıkları gibi daha birçok rahatsızlıklar oluşabilir.

Ayrıca ortodontik tedavi öncesinde alınan gömülü dişler sayesinde, ortodontik tedavi daha kısa sonuç verebilir, tedavi bittikten sonra eski kötü çapraşıklığa geçmeye çalışmaz. Bu nedenle hastayı ortodontistin yönlendirmesine ihtiyaç duyularak gömülü diş operasyonları genelde ortodontik tedavi öncesi yapılır.